چرا باید دندانهای نهفته و نیمه نهفته را خارج نمایید ؟

دندان نهفته دندانی است که بعلت ممانعت دندانهای مجاور , تنگی فک و کمبود فضای لازم , تراکم و سفتی بیش از حد استخوان در زمان معین و خاص خود رویش نیافته و ممکن است روی آن پوشیده از استخوان یا مخاط یا هر دو باشد . اکثر دندانهای نهفته بترتیب اهمیت دندانهای عقل , دندانهای نیش و دندانهای آسیاب کوچک میباشند . اغلب دندانهای عقل از آنجایی که آخرین دندانهای بزرگسالی هستند که رویش می‌یابند با کمبود فضا در قوس فکی مواجهه می‌شوند و نهفته می‌مانند
ضرورت اقدام سریع جهت خارج کردن دندانهای نهفته در سنین بالا به این دلیل است که با افزایش سن احتمال ابتلا به بیماریهای قلبی و ریوی , فشار خون , بیماری قند , بیماریهای سیستم ایمنی , فک جوش شدن , عدم انعطاف کافی استخوان فک و روند کند ترمیم استخوان و مخاط ؛ خارج کردن این دندانها پیچیده و حتی غیر ممکن خواهد شد .

“ دندانهای رویش نیافته باید خارج شوند “


 

میانگین سنی رویش دندانهای عقل سن 20 سالگی میباشد و میبایست تا سن 25 سالگی رویش آنها پایان یافته باشد . جراحی دندانهای عقل در این زمان به علت جوانی بیمار همراه با ترمیم سریع خواهد بود .
با خارج کردن دندانهای نهفته از مشکلات زیر جلوگیری میشود :

از پوسیدگی دندانهای مجاور ، یا تحلیل استخوان  و تحلیل ریشه دندان

دندان مجاور دندان عقل هم باید خارج گردد
تحلیل ریشه دندان در اثر کمبود جا و تحلیل ریشه

از تحلیل ریشه دندان مجاور به علت فشار تاج دندان نهفتهاز پیدایش کیستها یا تومورهایی که درمان آنها گاهی با برداشتن قسمتی از استخوان فک همراه خواهد بود

   
ضایعم بزرگ در سمت چپ فک پایین که استخوان کاملا از بین رفته است
کیست ناشی از دندان عقل که استخوان فک را از بین برده
 کیست و ضایعه فک پایین

از شکستگی فک پایین در ناحیه دندان نهفته در اثر ضربه به فک پایین بدلیل کمبود استقامت استخوان

     
نمای رادیوگرافیک
نمای رادیوگرافیک
نمای روند شکستگی فک به علت کمبود و ضعف استخوان در ناحیه دندان عقل

از چرخش دندانها مجاور و یا نامرتب شدن دندانهای قدامی حتی بعد از ارتدنسی

 
   
 جابجایی دندانها و نیاز به درمان ارتدنسی جابجایی دندانها و نیاز به درمان ارتدنسی
فشار دندان عقل

از بیماریهای مفصل گیجگاهی – فکی و صداهای تق تق فک


با اقدام سریع و به موقع خود را از دردسرهای بعدی و درمانهای طولانی و پرهزینه نجات دهید